Úřední hodiny:
Po, St: 14.00 - 17.00
Pá: 09.00 - 10.00
Telefon: +420 724 186 254
e-mail: starosta@dlouhonovice.cz

Obecní úřad Dlouhoňovice
Školská 71
564 01 Dlouhoňovice
Telefon: +420 465 614 791
e-mail: urad@dlouhonovice.cz

Omezení pracovní doby na MÚ v Žamberku od 12.10.2020

9.10.2020

Omezeníčinnosti a opatření u Městského úřadu Žamberk

 

Z důvodu vyhlášenéhonouzového stavu, Usnesení vlády č. 994 a dalších přijatých krizových opatřenídochází od 12.10. do 25.10.2020 k těmto omezením a opatřením u Městskéhoúřadu Žamberk:

- omezení úředních hodinpouze na pondělí a středa 9.00 – 11.00 a 14.00 – 17.00 hod.

- odkladné případy ažádosti řešte po ukončení platnosti těchto krizových opatření

- veškeré žádostipodávejte pouze přes podatelnu úřadu, dle možnosti elektronicky:

  e-podatelna@zamberk.eu nebo využívejte telefonický kontakt

- omezte účast na úřadě nanezbytně nutnou dobu

- nadále při návštěvěúřadu dodržujte: používání roušek, dezinfekce rukou a rozestupy 2 m

- využívejte objednávkovýsystém na webových stránkách města.

Zpět