Obecní úřad Dlouhoňovice
Školská 71
564 01 Dlouhoňovice

Telefon: +420 465 614 791

e-mail: urad@dlouhonovice.cz

Úřední hodiny:
Po, St: 14.00 - 17.00
Pá: 09.00 - 10.00
Telefon: +420 724 186 254
e-mail: starosta@dlouhonovice.cz

slideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshow

Dlouhoňovice - oficiální stránky

Stránka obsahuje Flash a z nejakeho duvodu se Vám nezobrazuje.
dnes je čtvrtek 20.6.2019, svátek má Květa

Dlouhoňovice – chodník v ulici Hejnická

   Název veřejné zakázky: 

„Dlouhoňovice – chodník v ulici Hejnická

 

Stručný textový popis veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového chodníku v ulici Hejnická v Dlouhoňovicích.

Nový chodník v ulici Hejnická je navržen za účelem zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury a zajištění pohybu chodců mimo silnici II/312, která prochází obcí Dlouhoňovice. Jedná se o část obce s rozptýlenou zástavbou RD, chodník se nachází na rozhraní intravilánu a extravilánu.

Nový chodník je navržen v celkové délce 134,6 m (SO 101 + S 102). Chodník SO 101 v šířce 2,15 m je rozdělen na 2 úseky A+B, mezi kterými je navrženo 1 místo pro přecházení, chodník SO 102 na dopravním ostrůvku (úsek C) v šířce 1,50 m propojuje 2 místa pro přecházení mezi stávajícím chodníkem v ulici Hejnická a novým chodníkem SO 101 v místě stykové křižovatky silnice II/312 a místní komunikace. 

Vzhledem ke svažitému terénu podél silnice II/312 a z důvodu požadavku na minimální zábor sousedních pozemků je chodník SO 101 (úsek A+B) navržen na  násypu vyztuženém geomříží s lícem ve sklonu cca 70°,  tento líc bude ohumusován, opatřen zatravňovací rohoží z kokosových vláken a zatravněn.

 

Bližší požadované podmínky jsou součástí zadávací dokumentace a projektové dokumentace.

 

Zadávací dokumentace veřejné zakázky bude v celém rozsahu včetně všech jejích příloh uveřejněná a volně dostupná na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-dlouhonovice

Výzva a výběrové řízení na restaurování křížku u hospody

Veřejná zakázka-výzva na pořízení automobilu na alternativní pohon

AKTUALITY OBCE DLOUHOŇOVICE